Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstör…

Du kan inte själv välja bort fonder som Första-Fjärde AP-fonden investerar i. Gör därför din röst hörd och stå upp för rättvisa och hållbara pensioner!
Till kampanjen