Skriv för amnesti nu!

Vi står inte ut är en partipolitiskt oberoende rörelse med över 68 000 sympatisörer och en kärna om c 9000 professionella och ideella som i sina uppdrag dagligen möter ensamkommande barn och unga. https://www.facebook.com/vistarinteut/
Till kampanjen