Rätt till a-kassa vid ofrivillig tjänstledighet

1

Välj några argument

Bakgrund

 

Som en effekt av Covid-19 blev 2020-07-01 jag och runt 600 andra som arbetar i kabinen på SAS i Danmark uppsagda på grund av arbetsbrist. Ca 200 av oss är så kallade gränsgångare och betalar således skatt i Sverige.

 

Vid uppsägningen fick vi ”välja” mellan en direkt uppsägning med avgångslön eller en ofrivillig tjänstledighet på 24 månader.

 

Den ofrivilliga tjänstledigheten innebär att man har betydligt större chans att få tillbaka sin anställning när flygtrafiken kommer igång igen. Väljer man uppsägningen med avgångslön så är chansen att återfå sitt arbete minimal då man först har möjlighet att söka på nytt sedan de på ofrivillig tjänstledighet erbjudits att åter komma i tjänst. Först därefter kan man söka på samma villkor som övriga sökande, och man har ingen förtur på grund av tidigare anställning.

 

Saken

 

De som vill öka sina chanser att komma tillbaka till sitt arbete och väljer det minst onda alternativet – ofrivillig tjänstledighet – är inte berättigade till a-kassa varken i Danmark eller i Sverige även om man varit medlem i båda länderna.

 

Vid arbetslöshet skall man som gränsgångare till Danmark som är bosatt i Sverige anmäla sig som arbetslös och söka a-kassa i Sverige.

 

Problemet är att även en helt ofrivillig tjänstledighet tycks räknas som frivillig i Sverige.

 

Arbetsmarknadsdepartementet meddelade 2020-04-20 med uppdatering 202-06-12 på regeringen.se under rubriken ”A-kassan förändras tillfälligt” diverse förändringar i a-kassan till följd av Covid-19.

 

Begäran

 

Det vore önskvärt om regeringen även ville hjälpa de 200 som arbetat i kabinen och även ett stort antal av piloterna på SAS att kunna välja det alternativ som snabbast kan få oss alla att återgå i arbete - nämligen ofrivillig tjänstledighet. För att detta skall vara möjligt måste vi vara berättigade till a-kassa under denna peiod medan vi söker andra tillfälliga arbeten.

 

Vi ber er därför att, som en komplettering till era åtgärder av 2020-04-20 och 2020-06-12, se till att vi blir berättigade till a-kassa så att vi så snart som möjligt kan återgå i tjänst.

 

Vi ser fram emot ert besked i saken!

 

Med vänliga hälsningar

SAS-gränsgångarna