Dags för unga att må bra – skriv och påverka för fler åtgärder i skolan

1

Välj några argument

Hej Anna Ekström!

Jag skriver till dig med anledning av att jag är orolig för dagens unga. Överallt nås vi av alarmerande rapporter om hur dåligt ungdomar mår och utvecklingen visar inte på någon förbättring, snarare tvärtom.

Frågan om ungas psykiska hälsa är alldeles för lågt prioriterad i den politiska debatten, vilket också syns i de politiska prioriteringarna. Förslagen om psykisk hälsa i januariavtalet är ett bra första steg men jag menar att mycket mer måste till.

Om vi på riktigt vill motverka psykisk ohälsa bland unga måste vi också lyssna på de som är unga idag och ta deras kunskap om sin egen situation på allvar. Unga har gett en rad förslag på hur regeringen kan gå till väga i utredningen "Ungas beställning till samhället" (S2015:09) från 2018 och nu är det dags att agera.

Flera av förslagen handlar om åtgärder i skolan. Även om skolmiljön i vissa fall kan bidra till stress och ohälsa har också skolan störst potential att rusta för livets alla utmaningar. Därför är skolan en naturlig plats för att skala upp det förebyggande arbetet för ungas psykiska hälsa.

Jag vill att regeringen:

Tillfälliga budgetsatsningar räcker inte, det måste till långsiktiga systemförändringar för att någon ordentlig förändring ska kunna ske.

Visa att ni i regeringen prioriterar de som är unga idag - agera för ungas psykiska hälsa på riktigt. Nu är vår tid att må bra.