Stoppa AP-fondernas kränkande och miljöförstörande investeringar!

1

Välj några argument

Denna kampanj är ett exempel på hur man kan skapa kampanjer med Signby.me. Vår grundidé är att personliga brev har en fantastisk slagkraft jämfört med många andra kampanjmetoder. 

Kampanjen består av Valbara-, Vägledande- och Textargument. Välj de argument som ska tas med i utkastet, i ett senare steg redigerar du utkastet till ett personligt brev. 

Metoden gör det mycket troligare att brevet skickas än om man ber någon att författa ett brev från ett blankt papper.

Några tips när du formulerar dina argument:

- Varje argument är ett fristående stycke som ska passa ihop med övriga argument.

- Håll argumenten korta, max tre meningar. (Ingen orkar redigera prosa)

- 2-4-2: 2 inledningar, 4 argument, och 2 avslutningar verkar fungera bra.

- Ändra gärna under kampanjens gång.  

Inledning

Välj ett argument under varje rubrik. Du kan redigera dessa i ett senare steg. Tänk på att hålla din text kort så att den blir läst.

Argument

 

Jag vägrar att min allmänna pension och mina skattekronor fortsatt ska gå till:

Avslutning

Ap-fonderna och Regeringen behöver nu en gång för alla säkerställa hållbara pensionsfonder utan kränkningar av de mänskliga rättigheterna och här följer några rekommendationer till er: