Open letter to Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Socialdemokraterna

Vattenfalls försäljning av kolkraftverk i Tyskland

2015-12-18

Till Näringsminister Mikael Damberg


Hej Mikael

Eftersom Vattenfall inte ställer några miljökrav vid en försäljning av sina kolkraftverk i Tyskland måste du som en av de ansvariga ministrarna se till att en köpare inte kan öppna nya gruvor.

Vattenfall har nu bjudit ut kolkraftverken till försäljning utan att ställa några miljökrav på en köpare. Det betyder att en ny ägare kan öppna nya gruvor så att kraftverken kan fortsätta att spy ut klimatgaser i årtionden.

Jag vet att du och regeringen kan göra skillnad för klimatet. Hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Med vänliga hälsningar

Pierre Nilsson
Lönsboda

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 126 av 167 i denna kampanj