Open letter to Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister, Miljöpartiet

Vattenfalls försäljning av kolgruvorna i Lausitz

2015-11-18

Attention Per Bolund


Hej Per

Jag vill att du, som ansvarig för styrningen av Vattenfall, genast agerar för att ställa som krav vid en försäljning av Vattenfalls brunkolkraftverk i Tyskland att köparen inte kan öppna nya gruvor.

Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lovat att den expansion av gruvorna som Vattenfall planerade ska avbrytas. Jag förväntar mig att ni håller det löftet.

Vattenfall har nu bjudit ut kolkraftverken till försäljning utan att ställa några miljökrav på en köpare. Det betyder att en ny ägare kan öppna nya gruvor så att kraftverken kan fortsätta att spy ut klimatgaser i årtionden.

Om nya gruvor öppnas innebär det att ytterligare upp till 1,2 miljarder ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären. Det är 23 gånger mer än hela Sveriges utsläpp under ett år, vilket gör detta beslut till det viktigaste klimatbeslut du någonsin kommer att fatta.

Du kanske tänker: om vi ställer såna krav på köparen förlorar Svenska staten och därmed svenska folket på det. Men- människorna som nu  bor i Lausitz måste gå från hus och hem, alla hus, kyrkor och kulturminnesmärken, kort sagt allt som utgör deras deras hembygd, kommer att förstöras genom att öppna nya gruvor. Är DESSA MÄNNISKOR  inte värda nånting? Försök att tänka dig in i DERAS situation, vad det innebär för DEM om nya kolgruvor öppnas. Hur skulle DU reagera om det vore DIN hembygd, DITT hus eller föräldrahem, DITT arbetsställe, DINA barns skolor.

Nya gruvor innebär ju att sju byar rivs, 3000 invånare tvångsförflyttas och att 100 kvadratkilometer mark skövlas. DESSUTOM ökar föroreningen av grundvatten och vattendrag, liksom utsläppen av giftiga ämnen till luften. Är det värt det?

Som en av de ansvariga ministrarna kan du ställa krav på bolaget. Eftersom du förvaltar bolaget på uppdrag av mig och resten av svenska folket vill jag i första hand att du ser till att Vattenfall avbryter försäljningen och istället tar fram en avvecklingsplan för verksamheten. Om du ändå väljer att tillåta en försäljning uppmanar jag dig och regeringen att säkerställa att en ny ägare inte kan öppna de nya gruvorna.

Vad kommer du att göra för att regeringen ska stoppa försäljningen eller åtminstone ställa som krav att en eventuell köpare inte öppnar nya gruvor?

Jag vet att du och regeringen kan göra skillnad för klimatet.Tänk efter: vad innebär det för människorna i Lausitz? Agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken!

Med vänliga hälsningar

Christina Klein
Djura

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 91 av 167 i denna kampanj