Open letter to Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister, Miljöpartiet

Vattenfall

2015-12-01

Till Per Bolund


Hej Per

Jag skriver till dig eftersom jag vill att mina två barnbarn, ett och två år gamla, och deras jämnåriga ska få ha ett bra liv när dom blir vuxna och så småningom gamla.

Vattenfalls försäljning av det tyska brunkolet får inte bli det största sveket som du och er regering gjorde mot kommande generationer.

Eftersom Vattenfall inte ställer några miljökrav vid en försäljning av sina kolkraftverk i Tyskland måste du som en av de ansvariga ministrarna se till att en köpare inte kan öppna nya gruvor.

Om nya gruvor öppnas innebär det att ytterligare upp till 1,2 miljarder ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären. Det är 23 gånger mer än hela Sveriges utsläpp under ett år, vilket gör detta beslut till det viktigaste klimatbeslut du någonsin kommer att fatta.

Vad kommer du att göra för att regeringen ska stoppa försäljningen eller åtminstone ställa som krav att en eventuell köpare inte öppnar nya gruvor?

Med vänliga hälsningar

Bertil Bartholdson
Lulea

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 117 av 167 i denna kampanj