Open letter to Ibrahim Baylan, Energiminister, Socialdemokraterna

Vattenfall

2015-12-01

Till: Ibrahim Baylan


Hej Ibrahim

Eftersom Vattenfall inte ställer några miljökrav vid en försäljning av sina kolkraftverk i Tyskland måste du som en av de ansvariga ministrarna se till att en köpare inte kan öppna nya gruvor.

Nya gruvor innebär att sju byar rivs, 3000 invånare tvångsförflyttas och att 100 kvadratkilometer mark skövlas. Dessutom ökar föroreningen av grundvatten och vattendrag, liksom utsläppen av giftiga ämnen till luften.

Jag vet att du och regeringen kan göra skillnad för klimatet. Hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Med vänliga hälsningar

Kerstin Kvisler
Örbyhus

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 116 av 167 i denna kampanj