Open letter to Stefan Löfven, Statsminister, Socialdemokraterna

Vänligen låt Sverige och världen gynnas av de många fördelarna med att göra en poäng av brunkolet

2016-04-27

Till Stefan Löfven


Herr statsminister,

Att sälja Vattenfalls kolgruvor till tjeckiska riskkapitalister skulle bidra till att över 1,2 miljarder ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären. Därmed skulle Sveriges framgångar i klimatfrågan över de senaste två decennierna omintetgöras. Dessutom skulle legitimiteten för våra internationella förbindelser, inte minst Parisavtalet, undermineras kraftigt, för att inte tala om vårt egna klimatpolitiska ramverk. Sveriges förtroende och goda rykte som föregångare i klimatarbetet står alltså på spel.

Att Vattenfall med ena handen försöker sälja det tyska brunkolet och med andra handen lanserar en solcellssatsning, är ett tydligt exempel på den övergripande dissonans vi länge har haft i klimatarbetet, med skenbara målkonflikter och en syn på klimatfrågan som skild från resten av samhället (och från resten av världen, trots att var utsläppen sker gör någon fysisk skillnad). Vi bör inte fortsätta så här. Det som krävs är krafttag. Mod att inse att den radikala vägen faktiskt är den inslagna, otillräckliga – det realistiska är att ta hotet på allvar och agera därefter.

I detta fall tror jag för övrigt att Sverige på sikt kan tjäna betydligt mer på att göra en poäng av brunkolsverksamheten. Om vi låter kolet stanna i marken kan vi bli ett gott föredöme och gynnas starkt av den goodwill och trovärdighet som vår politiska ledning och våra industrier får i klimatfrågan.

Låt oss bygga ett bättre svar på denna vår kollektiva prövning. Låt oss dra vårt strå till stacken för att lyckas reducera till rimliga nivåer de risker som klimatförändringarnas medför.

 

Med vänliga hälsningar

Tim Isaksson
Malmö

Låt kolet brinna, Löfven!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 86 av 173 i denna kampanj