Open letter to Stefan Löfven, Statsminister, Socialdemokraterna

Tänk på mina barn - sälj inte brunkolsgruvorna!

2016-04-27

Attention: Stefan Löfven


Hej Stefan Löfvén,

jag undrar om du kan hjälpa mig att förklara för mina tioåriga tvillingpojkar hur det ens kan vara ett alternativ för ett svenskt statligt bolag att inte lägga ner en otroligt miljöskadlig verksamhet utan istället på allvar överväga att sälja den vidare till några som tänker fortsätta, och kanske t o m utvidga driften. Det är inte att ta ett ansvar för vår gemensamma miljö! Pengar finns det gott om i världen, om än oerhört orättvist fördelade, men jordklot finns det bara ett, och det finns inget tvivel om att miljöfrågan med utsläpp, luftföroreningar och smältande isar inte går att blunda för. Därför undrar jag vad jag ska säga till mina barn när de kommer hem från skolan och har sett Lilla Aktuellt om svältande isbjörnar, översvämningar i fattiga länder och människor med munskydd i storstäder i samma program som nyheten om att den svenska regeringen säljer vidare brunkolsgruvor istället för att lägga ner dem.

Jag vill att du tar ditt ansvar som regeringschef: Sverige kan väl inte skriva på klimatavtal ena dagen och bidra till enorma koldioxidutsläpp nästa? Hur ser du på det?

Anna Jonlund
Trollhättan

Låt kolet brinna, Löfven!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 91 av 173 i denna kampanj