Open letter to Stefan Löfven, Statsminister, Socialdemokraterna

Sveriges ansvar går utanför våra kandsgränser

2016-05-11

Attn. Stefan Löfven


Hej Stefan Löfvén!

Jag som medborgare i detta underbara, välfärdsland Sverige önskar, hoppas och tror att du tillsammans med dina kollegor inom Regeringen förstår att Vattenfalls försäljning till tjeckiska EPH av brunkolsgruvor ej rimmar med en ánsvarsfull klimatpolitik. En ansvarsfull klimatpolitik - vare sig den sker i politikens korridorer eller hos stora bolag - förutsätter en vidare blick, än bara inom landets egna gränser. Vad Tjeckien gör kommer att påverka andra. Landsgränser existerar inte när vi pratar miljöpåverkan. De är en illusion. 

Brunkolsanvändning är inte framtiden för något land! Det finns andra lösningar. Det är en katastrof för vår atmosfär och en skandal om det får fortsätta brytas och förbrännas. Det är viktigt att ni politiker förstår att det är den pyramidala marknadsekonomin som har skapat den tillvaro vi har idag: med makt och pengar åt ett fåtal med å andra sidan frustration, krig och fattigdom åt en massa hundratals miljoner människor världen över. Detta i sin tur har även lett till mijlökatastrofer som troligtvis bara sett sin början.

När ska ni politiker vakna och inse att det är dags att sluta blidka näringslivet? Det kommer kosta oss livet, om det fortsätter så här.

VI ÄGER INTE JORDEN. VI LÅNAR DEN AV VÅRA BARN är ju ett kärt uttryck som kan kännas klyschigt. Men jag önskar av hela mitt hjärta att ni politiker förstår att det här med klimatet är riktigt AKUT och ALLVARLIGT problem som vi redan blundat för alldeles för länge.

Så varje åtgärd, varje handling som ni makthavare gör MÅSTE göras med extremt stor hänsyn till miljön - och därmed även till oss människor och djur som ska överleva här. Redan nu är t ex vår globala matproduktion kraftigt hotad av stora klimatförändringar. En förändring i klimatet, som forkningen mer och mer visar på kan bli riktigt otäck, om vi fortsätter att göra åtgärder "lite här och där" och inte ta mer rejäla tag. 

Vi behöver alltså ordentliga krafttag och en klar blick på vad som verkligen sker, både i Sverige och globalt. Du coh dina politikerkollegor har en otroligt viktig roll och ett stort ansvar för om vi ska överleva här på planeten Jorden eller inte framöver. Hoppas ni inser det och handlar därefter.

 

Tack för att ni tar ansvar för Vattenfalls affärer och vidtar nödvändiga och ansvarfulla åtgärder. För våra banrs skull, om inte annat.

 

Lisa Svahn

Student på måltidsekologprogrammet, Örebro Universitet

Låt kolet brinna, Löfven!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 146 av 173 i denna kampanj