Open letter to Stefan Löfven, Statsminister, Socialdemokraterna

Stoppa försäljningen av Vattenfalls kol

2016-05-03

Till Stefan Löfven


Hej Stefan,

Jag är mycket bekymrad över Vattenfalls planer på att sälja sin kolkraft i Tyskland till ett företag som planerar fortsatt och utvidgad brytning av kol. Vi vet alla att kolet måste stanna i marken om vi människor ska ha en framtid på den här planeten. Om den globala uppvärmningen fortsätter och klimatförändringarna ökar så kommer den flyktingkris vi ser nu vara en droppe i havet. Klimatförändringarna leder också till ökade konflikter och en våldsammare värld. Att förhindra den globala uppvärmningen är därför politikens viktigaste uppgift. Du sitter i en maktposition som gör det möjligt att förhindra Vattenfalls försäljning av kolgruvorna i Tyskland. Snälla, ta ditt ansvar för miljön och för allas vår fortsatta framtid!

Anna Norvell

Kramfors

Låt kolet brinna, Löfven!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 134 av 173 i denna kampanj