Open letter to Eva Wittbom, Vice Ordförande Kommunstyrelsen (Fp)

Solenergi i Täby Kommun

2015-12-01

Hej Eva! 

Jag skulle vilja be dig hjälpa till att få fart på utvecklingen av solenergi i vår kommun. Solenergi är det energislag som har bredast stöd bland det svenska folket. I världen sker en kraftig utveckling och priserna rasar.

Regeringen har som mål att släppa loss solpotentialen i Sverige. För att lyckas med det måste Sveriges kommuner göra sin del. 

Vår kommun har chansen att bli en förebild och inspirera andra! Genom att installera solpaneler på offentliga tak kan vår kommun både bidra till den viktiga förnybara energiomställningen och samtidigt inspirera oss invånare att också installera solpaneler.

För att solenergi ska kunna växa kan det vara bra att hjälpa människor, föreningar och företag att se potentialen av solenergi. Ett bra instrument är solkartor som visar hur mycket solel ens tak har möjlighet att generera. Elva svenska kommuner har redan egna solkartor. Dags för Täby!

Om fler väljer solpaneler kommer det att bidra till att det skapas nya jobb för hantverkare, installatörer och annan lokal arbetskraft. Och det är ju aldrig fel!

Jag skulle gärna höra om och i så fall vilka planer det finns för mer solenergi. 

Jag hoppas att du hjälper till att släppa loss solkraften i vår kommun. :)

Med vänliga hälsningar

Mia Nikula

epost: mia.nikula@nikula.me

Mer sol i kommunen!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 3 av 11 i denna kampanj