Open letter to Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister, Miljöpartiet

Översvämningar, kol och Vattenfall

2016-01-03

Attn: Per Bolund


Hej Per

Jag skriver till dig för att jag nyligen, på nära håll, har sett klimatförändingarnas förödande effekter. Jag är svensk men bor numera i England, närmare bestämt Cumbria, som nyligen drabbades hårt av översvämningar som kan kopplas till klimatförändringar. Hundratals människor har tvingats lämna sina hem, tusentals bor i hus med stora fuktskador och sänkt husvärde som följd. Hundratals affärsverksamheter har tvingats stänga och riskerar att gå under, vägar är förstörda pga jordskred, broar har skjöts bort och två personer har dött som en direkt följd av översvämningarna. Detta är bara ett litet exempel på vad som redan drabbar sårbara områden och människor runt om i världen som en följd av vår oansvariga hantering av energifrågen. Ta ditt ansvar och visa vägen för en mer klimatsmart politik! 

Jag vill att du, som ansvarig för styrningen av Vattenfall, genast agerar för att ställa som krav vid en försäljning av Vattenfalls brunkolkraftverk i Tyskland att köparen inte kan öppna nya gruvor.

Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lovat att den expansion av gruvorna som Vattenfall planerade ska avbrytas. Jag förväntar mig att ni håller det löftet.

Vattenfall har nu bjudit ut kolkraftverken till försäljning utan att ställa några miljökrav på en köpare. Det betyder att en ny ägare kan öppna nya gruvor så att kraftverken kan fortsätta att spy ut klimatgaser i årtionden.

Som en av de ansvariga ministrarna kan du ställa krav på bolaget. Eftersom du förvaltar bolaget på uppdrag av mig och resten av svenska folket vill jag i första hand att du ser till att Vattenfall avbryter försäljningen och istället tar fram en avvecklingsplan för verksamheten. Om du ändå väljer att tillåta en försäljning uppmanar jag dig och regeringen att säkerställa att en ny ägare inte kan öppna de nya gruvorna.

Jag vet att du och regeringen kan göra skillnad för klimatet. Hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken? Visa vägen Per.

Med vänliga hälsningar

Ann-Catrine Andersson
Kendal

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 163 av 167 i denna kampanj