Open letter to Sarita Hotti, Vice Ordförande Kommunstyrelsen (S)

Mer solel i kommunen

2015-12-09

Hej Sarita! 

Jag skulle vilja be dig hjälpa till att få fart på utvecklingen av solenergi i vår kommun. Solenergi är det energislag som har bredast stöd bland det svenska folket. I världen sker en kraftig utveckling och priserna rasar.

Vår kommun har chansen att bli en förebild och inspirera andra! Genom att installera solpaneler på offentliga tak kan vår kommun både bidra till den viktiga förnybara energiomställningen och samtidigt inspirera oss invånare att också installera solpaneler.

En stor fördel med satsningar på solenergi är att installationer och underhåll bidrar till att öka sysselsättningen i närorten. Om fler väljer solpaneler kommer det att bidra till att det skapas nya jobb för hantverkare, installatörer och annan lokal arbetskraft.

Jag hoppas att du hjälper till att släppa loss solkraften i vår kommun. Tror du att några av de idéer jag nämner skulle kunna vara möjliga? Berätta gärna om det finns förslag för hur vår kommun kan utveckla andelen solenergi!

Magnus Andersson
Skogstorp

Mer sol i kommunen!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 6 av 11 i denna kampanj