Open letter to Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Socialdemokraterna

Låt vattenfalls kol stanna i marken!

2015-12-18

Till Mikael Damberg


Hej Mikael

Jag vill att du, som ansvarig för styrningen av Vattenfall, genast agerar för att ställa som krav som gör att Vattenfalls tyska kol inte tas upp ur marken.

Vattenfall har nu bjudit ut kolkraftverken till försäljning. Enligt Greenpeace ställs inte några miljökrav på köpare. Stämmer det? Det innebär, också enligt Greenpeace, att en ny ägare kan öppna nya gruvor så att kraftverken kan fortsätta att spy ut klimatgaser i årtionden vilket sägs bli 23 gånger mer än hela Sveriges utsläpp under ett år. Det verkar alltså som att detta är det viktigaste klimatbeslut du någonsin kommer att fatta...

Som en av de ansvariga ministrarna kan du ställa krav på bolaget. Eftersom du förvaltar bolaget på uppdrag av mig och resten av svenska folket vill jag att du ser till att Vattenfall avbryter försäljningen och istället tar fram en avvecklingsplan för verksamheten.

Jag vet att du och regeringen kan göra skillnad för klimatet. Det skulle också kunna återställa förtroendet något för regeringen hos alla de människor som häpnar över dagens beslut om ID-kontroller som lagrådet protesterade starkt emot. Sverige är inne i en period av stark ekonomisk utveckling som hänger ihop med ditt arbetsfält: närings och innovationsfrågorna. 90-talets kraftiga invandring gav ingen kris, kanske bidrog den istället till utveckling av Sverige som en stark ekonomisk nation. Om du uppmuntrar nya lösningar för integration i dagens läge kan det leda till att de uppenbarligen företagssamma och riskvilliga människor som tagit sig hit bidrar till mer välstånd och en ännu starkare ekonomisk utveckling som gör att besvikelsen över de uteblivna inkomsterna från brunkolet bleknar.

Hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken? Och hur kommer du agera för en positiv syn på de möjligheter som invandringen ger?

Idag behövs ledare av dignitet. Igår kom nyheten att SD var näst största parti i en opinionsundersökning, nära 20 % i en annan. Har det någonsin hänt att ett uppstickarparti förlorat röster på att de etablerade partierna tar över deras politik? Det ger snarare trovärdighet åt dem. Nu får det räcka. Det är dags för regeringen att hitta en egen väg ut som som inte bara luktar kris, nederlag och rädsla. Den framtvingade omställningen till en restriktivare flyktingpolitik behöver balanseras av en positivare och människovärdigare syn på flyktingarna och de möjligheter som det innebär att vi blir fler i detta avlånga och glesbefolkade land. På lite sikt kommer flyktingarna att ge tillväxt och faktiskt göra det lättare att lämna tyska kolet i marken. 

Stefan Lundvall
Jönköping

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 129 av 167 i denna kampanj