Open letter to Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister, Miljöpartiet

Låt oss inte tappa allt förtroende för en rödgrön regerings Klimatpolitik

2015-12-20

Attention Per Bolund


Jag har faktiskt röstat på Miljöpartiet med förhoppning att ni skulle göra skillnad för klimatet. Snälla Per, betänk vad det gör för det mentala klimatet i vårt land när stora mängder medborgare tappar förtroendet för sina folkvalda, när missmod och cynism tillåts breda ut sig. Att leva i ett motvallsläge förtar kreativitet och positiv energi och när många gör det får detta katastrofala följder för vårt gemensamma hälsotillstånd.

Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lovat att den expansion av gruvorna som Vattenfall planerade ska avbrytas. Jag förväntar mig att ni håller det löftet.

Vattenfall har nu bjudit ut kolkraftverken till försäljning utan att ställa några miljökrav på en köpare. Det betyder att en ny ägare kan öppna nya gruvor så att kraftverken kan fortsätta att spy ut klimatgaser i årtionden.

Om nya gruvor öppnas innebär det att ytterligare upp till 1,2 miljarder ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären. Det är 23 gånger mer än hela Sveriges utsläpp under ett år, vilket gör detta beslut till det viktigaste klimatbeslut du någonsin kommer att fatta.

Nya gruvor innebär att sju byar rivs, 3000 invånare tvångsförflyttas och att 100 kvadratkilometer mark skövlas. Dessutom ökar föroreningen av grundvatten och vattendrag, liksom utsläppen av giftiga ämnen till luften.

Som en av de ansvariga ministrarna kan du ställa krav på bolaget. Eftersom du förvaltar bolaget på uppdrag av mig och resten av svenska folket vill jag i första hand att du ser till att Vattenfall avbryter försäljningen och istället tar fram en avvecklingsplan för verksamheten. Om du ändå väljer att tillåta en försäljning uppmanar jag dig och regeringen att säkerställa att en ny ägare inte kan öppna de nya gruvorna.

Vad kommer du att göra för att regeringen ska stoppa försäljningen eller åtminstone ställa som krav att en eventuell köpare inte öppnar nya gruvor?

Med vänliga hälsningar

Elsa Agélii
Dingle

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 149 av 167 i denna kampanj