Open letter to Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Socialdemokraterna

Låt kolet ligga!!! Regeringens ansvar nu!

2015-11-14

Attn. Mikael Damberg


Hej Mikael

Jag vill att du, som ansvarig för styrningen av Vattenfall, genast agerar för att ställa som krav vid en försäljning av Vattenfalls brunkolkraftverk i Tyskland att köparen inte kan öppna nya gruvor.

Vattenfall har nu bjudit ut kolkraftverken till försäljning utan att ställa några miljökrav på en köpare. Det betyder att en ny ägare kan öppna nya gruvor så att kraftverken kan fortsätta att spy ut klimatgaser i årtionden.

Jag vet att du och regeringen kan göra skillnad för klimatet. Hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Med vänliga hälsningar

Lennart Sandstrim
Nynäshamn

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 73 av 167 i denna kampanj