Open letter to Stefan Löfven, Statsminister, Socialdemokraterna

Lägg ner brunkolsbrytningen

2016-05-13

Attention: Stefan Löfven


Hej Stefan,

Jag tycker det är helt riktigt att kämpa för en post i FN:s säkerhetsråd för att därefter påverka världens utveckling men också att förbättra rådets arbetssätt där vi hjälper de fasta medlemmarna att inte låsa upp varandera.

Däremot tappar vi hela vår trovärdighet för ett sådant arbete om vi inte tar chansen att lägga ner brunkolsbrytningen i Tyskland. Vi lovade i Paris att vara ett föregångsland.

Som medlem i Socialdemokratiska partiet anser jag att vi som parti har den stora chansen genom att ta de allvarliga besluten som måste till för att rädda världen. Johan Rockström bl a har beskrivit det så väl för oss på ett sätt som vi alla förstår dock inte alliansen.

Per Torlof
Veberöd

Låt kolet brinna, Löfven!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 150 av 173 i denna kampanj