Open letter to Anna König Jerlmyr, Vice Ordförande Kommunstyrelsen (M)

Kommunen kan inspirera och leda vägen för andra kommuner.

2015-12-09

Hej Anna! 

Jag skulle vilja be dig hjälpa till att få fart på utvecklingen av solenergi i vår kommun.:-)  
Solenergi är det energislag som har bredast stöd bland det svenska folket. I världen sker en kraftig utveckling och priserna rasar.

Regeringen har som mål att släppa loss solpotentialen i Sverige. För att lyckas med det måste Sveriges kommuner göra sin del. Ett betydelsefullt steg är att på kommunalnivå anta strategier och handlingsplaner för hur den lokala solcellsutvecklingen ska stimuleras.

Vår kommun har chansen att bli en förebild och inspirera andra! Genom att installera solpaneler på offentliga tak kan vår kommun både bidra till den viktiga förnybara energiomställningen och samtidigt inspirera oss invånare att också installera solpaneler.

Jag hoppas att du hjälper till att släppa loss solkraften i vår kommun. Tror du att några av de idéer jag nämner skulle kunna vara möjliga? Berätta gärna om det finns förslag för hur vår kommun kan utveckla andelen solenergi!

 

Tackar ödmjukast. :-)

Leonarde Brändström
Stockholm, Vantör, Hagsätra

Mobil:

Mer sol i kommunen!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 5 av 11 i denna kampanj