Open letter to Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister, Miljöpartiet

Kolkraft, nej tack!

2015-11-19

till: Per Bolund


Hej Per

Eftersom Vattenfall inte ställer några miljökrav vid en försäljning av sina kolkraftverk i Tyskland måste du som en av de ansvariga ministrarna MINST se till att en köpare inte kan öppna nya gruvor. Men allra helst se till att stoppa försäljningen, för att istället börja avveckla kolkraft.

Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lovat att den expansion av gruvorna som Vattenfall planerade ska avbrytas. Jag förväntar mig att ni håller det löftet.

Vattenfall har nu bjudit ut kolkraftverken till försäljning utan att ställa några miljökrav på en köpare. Det betyder att en ny ägare kan öppna nya gruvor så att kraftverken kan fortsätta att spy ut klimatgaser i årtionden.

Vad kommer du att göra för att regeringen ska stoppa försäljningen eller åtminstone ställa som krav att en eventuell köpare inte öppnar nya gruvor?

För efter alla partiledar-debatter där denna kolbit visats upp och diskuterats (om än kort och iofs av Gustav Fridolin) så bör det väl vara dags för att agera och stå upp för det. För jag hoppas att ni alla delar samma åsikt. Alltså mer förnybar energi och mindre utsläpp i alla dess former, även om det nu gäller kolkraft.

Det är definitivt fel läge att fatta ett felaktigt beslut, och dessutom ett oerhört viktigt sådant. 

 

Jag håller på er och litar på er! Kämpa er till ett positivt beslut och svar i denna fråga! Det behövs i dagens läge med terrorism och negativa utlåtanden om framtiden, från olika klimatforskare.

Med vänliga hälsningar

Daniel Rudeland
Målilla

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 100 av 167 i denna kampanj