Open letter to Åsa Romson, Språkrör, klimat- och miljöminister och vice statsminister, Miljöpartiet

Kolkraft – det som till slut förgör mänskligheten?

2015-11-12

Hej Åsa!

Jag vill att du, som ansvarig för styrningen av Vattenfall, genast agerar för att ställa som krav vid en försäljning av Vattenfalls brunkolkraftverk i Tyskland att köparen inte kan öppna nya gruvor. Vattenfall har nu bjudit ut kolkraftverken till försäljning utan att ställa några miljökrav på en köpare. Det betyder att en ny ägare kan öppna nya gruvor så att kraftverken kan fortsätta att spy ut klimatgaser i årtionden. Om nya gruvor öppnas innebär det att ytterligare upp till 1,2 miljarder ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären. Det är 23 gånger mer än hela Sveriges utsläpp under ett år, vilket gör detta beslut till det viktigaste klimatbeslut du någonsin kommer att fatta. Övriga beslut om miljön är försumbara i sammanhanget.

Vad kommer du att göra för att regeringen ska stoppa försäljningen eller åtminstone ställa som krav att en eventuell köpare inte öppnar nya gruvor? Jag vet att du och regeringen kan göra skillnad för klimatet. Hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Med vänliga hälsningar,

Jakob Ryngen
Nacka

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 46 av 167 i denna kampanj