Open letter to Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister, Miljöpartiet

Kolgruvorna och Vattenfall

2015-11-17

Till Per Bolund


Hej Per Bolund!

Viktigt!

Klimathot! Klimatmöte i Paris! Flyktingströmmar! Våld och krig!

Många allvarliga sakder händer. Låt inte beslutet om kolkraften hamna i skymundan. Allt hänger ihop!

Som en av de ansvariga ministrarna kan du ställa krav på bolaget. Eftersom du förvaltar bolaget på uppdrag av mig och resten av svenska folket vill jag i första hand att du ser till att Vattenfall avbryter försäljningen och istället tar fram en avvecklingsplan för verksamheten. Om du ändå väljer att tillåta en försäljning uppmanar jag dig och regeringen att säkerställa att en ny ägare inte kan öppna de nya gruvorna.

Jag vet att du och regeringen kan göra skillnad för klimatet. Hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Birgitta Persson
Valbo

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 84 av 167 i denna kampanj