Open letter to Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister, Miljöpartiet

Kolgruvor

2015-11-12

Till Per Bolund


Hej Per

Eftersom Vattenfall inte ställer några miljökrav vid en försäljning av sina kolkraftverk i Tyskland måste du som en av de ansvariga ministrarna se till att behålla gruvorna samt lägga ner brytningen, så att utsläppen upphör.

Om nya gruvor öppnas innebär det att ytterligare upp till 1,2 miljarder ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären. Det är 23 gånger mer än hela Sveriges utsläpp under ett år, vilket gör detta beslut till det viktigaste klimatbeslut du någonsin kommer att fatta.

Vad kommer du att göra för att regeringen ska stoppa försäljningen? Kostnaden för ovanstående åtgärd måste vi solidariskt dela på. Slutnotan kommer att landa på plus, är jag övertygad om, när man har facit i framtiden.

Börje Jacobsson
Mjölby

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 22 av 167 i denna kampanj