Open letter to Åsa Romson, Språkrör, klimat- och miljöminister och vice statsminister, Miljöpartiet

Hej Åsa, snälla läs mitt brev till dig :)

2015-12-21

Hej Åsa,

 

Mitt namn är Fredrik Sjödin, 32 år gammal och bor i Örnsköldsvik. :)

 

Tack vare Greenpeace hjälp att uppmärksamma mig om detta, så fill jag att du, som ansvarig för styrningen av Vattenfall, genast agerar för att ställa som krav vid en försäljning av Vattenfalls brunkolkraftverk i Tyskland att köparen inte kan öppna nya gruvor.

Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lovat att den expansion av gruvorna som Vattenfall planerade ska avbrytas. Jag förväntar mig att ni håller det löftet.

 

Vattenfall har nu bjudit ut kolkraftverken till försäljning utan att ställa några miljökrav på en köpare. Det betyder att en ny ägare kan öppna nya gruvor så att kraftverken kan fortsätta att spy ut klimatgaser i årtionden.

Om nya gruvor öppnas innebär det att ytterligare upp till 1,2 miljarder ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären. Det är 23 gånger mer än hela Sveriges utsläpp under ett år, vilket gör detta beslut till det viktigaste klimatbeslut du någonsin kommer att fatta.

Nya gruvor innebär att sju byar rivs, 3000 invånare tvångsförflyttas och att 100 kvadratkilometer mark skövlas. Dessutom ökar föroreningen av grundvatten och vattendrag, liksom utsläppen av giftiga ämnen till luften.

 

Detta vore förskräckligt om det hände. Jag som stolt medborgare av Sverige vill att vi 

med krafttag siktar på att bli ledande i världen och föregå med praktexempel om hur länder 

för agera i frågan om klimatet. 

 

Som en av de ansvariga ministrarna kan (och bör) du ställa krav på bolaget. Eftersom du förvaltar bolaget på uppdrag av mig och resten av svenska folket vill jag i första hand att du ser till att Vattenfall avbryter försäljningen och istället tar fram en avvecklingsplan för verksamheten.

Om du ändå väljer att tillåta en försäljning uppmanar jag dig och regeringen att säkerställa att en ny ägare inte kan öppna de nya gruvorna. Men SJÄLVKLART hoppas jag på att ni tar sikte på en avveckling först och främst.

Jag vet att du och regeringen kan göra skillnad för klimatet. Hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

 

Låt mig önska dig en trevlig dag.

 

Med Vänlig Hälsning

Fredrik Sjödin
Själevad

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 153 av 167 i denna kampanj