Open letter to Anders Teljebäck, Ordförande Kommunstyrelsen (S)

Grönenergi

2015-10-05

Hej Anders! 

Jag skulle vilja be dig hjälpa till att få fart på utvecklingen av solenergi i vår kommun. Solenergi är det energislag som har bredast stöd bland det svenska folket. I världen sker en kraftig utveckling och priserna rasar.

Regeringen har som mål att släppa loss solpotentialen i Sverige. För att lyckas med det måste Sveriges kommuner göra sin del. Ett betydelsefullt steg är att på kommunal nivå anta strategier och handlingsplaner för hur den lokala solcellsutvecklingen ska stimuleras.

Vår kommun har chansen att bli en förebild och inspirera andra! Genom att installera solpaneler på offentliga tak kan vår kommun både bidra till den viktiga förnybara energiomställningen och samtidigt inspirera oss invånare att också installera solpaneler.

En stor fördel med satsningar på solenergi är att installationer och underhåll bidrar till att öka sysselsättningen i närorten. Om fler väljer solpaneler kommer det att bidra till att det skapas nya jobb för hantverkare, installatörer och annan lokal arbetskraft.

Jag skulle gärna höra om och i så fall vilka planer det finns för mer solenergi. Tack för att du släpper loss solkraften i vår kommun!

Fadi Botros
Vasteras

Mer sol i kommunen!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 1 av 11 i denna kampanj