Open letter to Ibrahim Baylan, Energiminister, Socialdemokraterna

Gör rätt val

2015-11-15

Attn. Ibrahim Baylan


Hej Ibrahim

mitt namn är Kai Pätzold, jag är 24 år utbildad teaterpedagog och bor i Västra Götaland. Det finns en stor chans att du aldrig läser det här mejlet eftersom det förmodligen kommer fångas upp av din spam filter för vilken minsiter har tid att lyssna på klagomålen av löjliga aktivister som vågar kräva att ni gör erat jobb rätt. Men nu är det ju faktiskt så att ministrar styr åt folket och folket är jag, och jag har en rätt att få min röst hört. Du står nämligen inför ett beslut som kan avgöra min och planetens framtid, nämligen att inga nya kolkraftverk öppnas i Tyskland som skulle kunna skada vårat klimat ännu mer.

Eftersom Vattenfall inte ställer några miljökrav vid en försäljning av sina kolkraftverk i Tyskland måste du som en av de ansvariga ministrarna se till att en köpare inte kan öppna nya gruvor.

Vattenfall har nu bjudit ut kolkraftverken till försäljning utan att ställa några miljökrav på en köpare. Det betyder att en ny ägare kan öppna nya gruvor så att kraftverken kan fortsätta att spy ut klimatgaser i årtionden.

Om nya gruvor öppnas innebär det att ytterligare upp till 1,2 miljarder ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären. Det är 23 gånger mer än hela Sveriges utsläpp under ett år, vilket gör detta beslut till det viktigaste klimatbeslut du någonsin kommer att fatta.

Nya gruvor innebär att sju byar rivs, 3000 invånare tvångsförflyttas och att 100 kvadratkilometer mark skövlas. Dessutom ökar föroreningen av grundvatten och vattendrag, liksom utsläppen av giftiga ämnen till luften.

Som en av de ansvariga ministrarna kan du ställa krav på bolaget. Eftersom du förvaltar bolaget på uppdrag av mig och resten av svenska folket vill jag i första hand att du ser till att Vattenfall avbryter försäljningen och istället tar fram en avvecklingsplan för verksamheten. Om du ändå väljer att tillåta en försäljning uppmanar jag dig och regeringen att säkerställa att en ny ägare inte kan öppna de nya gruvorna.

Jag vet att du och regeringen kan göra skillnad för klimatet. Hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Med vänliga hälsningar

Kai Pätzold
Sjuntorp

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 79 av 167 i denna kampanj