Open letter to Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister, Miljöpartiet

Försäljning av Vattenfalls kolgruvor i Tyskland

2015-11-18

till Per Bolund


Hej Per

Jag vill att du, som en av dom ansvariga för styrningen av Vattenfall, genast agerar för att ställa som krav vid en försäljning av Vattenfalls brunkolkraftverk i Tyskland att köparen inte kan öppna nya gruvor.

Som en av de ansvariga ministrarna kan du ställa krav på bolaget. Eftersom du förvaltar bolaget på uppdrag av mig och resten av svenska folket vill jag i första hand att du ser till att Vattenfall avbryter försäljningen och istället tar fram en avvecklingsplan för verksamheten. Om du ändå väljer att tillåta en försäljning uppmanar jag dig och regeringen att säkerställa att en ny ägare inte kan öppna de nya gruvorna.

Jag vet att du och regeringen kan göra skillnad för klimatet. Hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Med vänliga hälsningar

Tom Hellström
ÅRSTA

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 87 av 167 i denna kampanj