Open letter to Stefan Löfven, Statsminister, Socialdemokraterna

Försäljning av Vattenfalls brunkol i Tyskland.

2016-04-26

Attention: Stefan Löfven


Men allvarligt talat Stefan:

Det här är din chans att göra något verkligt för miljön, som kommer att skapa ringar på vattnet långt utanför landet och ha effekt för det globala klimatet. Jag vill att du tar ditt ansvar som regeringschef: Sverige kan väl inte skriva på klimatavtal ena dagen och bidra till enorma koldioxidutsläpp nästa? Hur ser du på det?

Nils-Erik Helmer
Linköping

PS

Jag är civilingenjör KTH avd. för Väg och Vatten år 1961 och har sedan år 2006 ideellt arbetat med klimatfrågan, sedan år 2012 för SNF. Jag anser att det globala klimatläget är mycket allvarligt och utvecklingen går exponentiellt. Exempel nedan.

"En viss typ av vattenliljor introduceras till en damm. Just denna arten växer exponentiellt. och fördubblas varje dag, och kommer täcka hela dammen efter 30 dagar. Efter hur många dagar täcks hälften av dammen vara halfull den 29 dagen och vara helt full nästa dag.
Tyvärr så är vi människor ganska dåliga på att reagera på exponentiell tillväxt. Se bara på fallet med liljorna på dammen, på slutet växer det så sjukt fort. Samma principer går att tillämpa på andra saker, till exempel miljöproblemen, att man har en viss %ig ökning av utsläpp, eller avskogning, eller artförlust varje år. Det går långsamt i början, men efter ett tag så blir det praktiskt taget en explosion. Detta ser vi nu i mycket av utvecklingen här i världen, både inom ekonomin, och i miljön."

Allmänheten har inte detta klart för sig. Folk är oroliga för miljön, men orkar inte ta till sig vidden av "Business as usual". Jag följer utvecklingen på Facebook och skriver själv där varje dag. Sverige bör göra en markering och bli ett föredöme för andra länder: Sälj inte brunkolen i Tyskland utan avveckla verksamheten, vilket McKibben, Klein och Rocström har krävt. De uteblivna intäkterna får vi ta. Det blir en markering av, att vi inser allvaret. Sverige bör bli ett föredömme och vi kan förvänta oss en spridnigsefftekt. Vi står detta sekel, globalt inför en påfrestande omställningspeiod och den utmaningen måste vi alla ta till oss.

 

 

Låt kolet brinna, Löfven!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 4 av 173 i denna kampanj