Open letter to Annette Carlson, Vice Ordförande Kommunstyrelsen (M)

Energi- och klimatstrategi Solpaneler

2015-12-30

Regeringen har som mål att släppa loss solpotentialen i Sverige. För att lyckas med det måste Sveriges kommuner göra sin del. Ett betydelsefullt steg är att på kommunal nivå anta strategier och handlingsplaner för hur den lokala solcellsutvecklingen ska stimuleras.

Vår kommun har chansen att bli en förebild och inspirera andra! Genom att installera solpaneler på offentliga tak kan vår kommun både bidra till den viktiga förnybara energiomställningen och samtidigt inspirera oss invånare att också installera solpaneler.

För att solenergi ska kunna växa kan det vara bra att hjälpa människor, föreningar och företag att se potentialen av solenergi. Ett bra instrument är solkartor som visar hur mycket solel ens tak har möjlighet att generera. Elva svenska kommuner har redan egna solkartor (Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg, Kumla, Linköping, Lund, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro) och två till är på gång i höst (Umeå och Motala).

En stor fördel med satsningar på solenergi är att installationer och underhåll bidrar till att öka sysselsättningen i närorten. Om fler väljer solpaneler kommer det att bidra till att det skapas nya jobb för hantverkare, installatörer och annan lokal arbetskraft.

Hej Annette! 
och kanske Susanne Arneborg?

Jag skulle vilja be dig hjälpa till att få fart på utvecklingen av solenergi i vår kommun. Solenergi är det energislag som har bredast stöd bland det svenska folket. I världen sker en kraftig utveckling och priserna rasar.

Jag hoppas att du hjälper till att släppa loss solkraften i vår kommun. Tror du att några av de idéer jag nämner skulle kunna vara möjliga? Berätta gärna om det finns förslag för hur vår kommun kan utveckla andelen solenergi!

Veli Vilppu
Borås

Mer sol i kommunen!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 10 av 11 i denna kampanj