Open letter to Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister, Miljöpartiet

E85

2015-12-19

Till Per Bolund


Hej Per

Jag vill att du, som ansvarig för konsumentfrågor, tar krafttag för att den satsning på etanol som fordonsbränsle och där miljöpartiet var pådrivande under 00-talet inte totalhavererar under den nuvarande S-MP-regeringen. Vi har idag ca 2000 etanolpumpar som riskerar att stå helt oanvända pga. regeringens prispolitik som straffar ut E85. Det finns över 200 000 etanolbilar som kommer att köras på bensin (kanske redan nu) utom för idealisterna som får betala dyrt för miljön. Alla inblandade vet att det är regeringsbeslut under denna mandatperiod som kommer att avgöra om målet en 80 % fossilfri fordonsflotta 2030 kommer att infrias. En femtedel av 2030 års fordonsflotta är redan ute och är till över 98 % fossildriven. Beräkningar visar att i bästa fall kommer vi att nå 40 % fossilfritt 2030 utan etanol.

Samtliga (utom Nicaragua!) var glada för att man klarade att anta en överenskommelse om mål för klimatpolitiken i Paris. Men vi är ju på väg åt fel håll och alla förstår att det behövs en kraftfull miljöpolitik för att vända utvecklingen. Skulle alla lyckas så dåligt med det som den svenska regeringen verkar göra kommer planeten definitivt att missa tvågradersmålet.

Med vänliga hälsningar

Per Sundin
Gullänget

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 138 av 167 i denna kampanj