Open letter to Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister, Miljöpartiet

Det hänger på dig: Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

2015-11-18

Till Per Bolund


Hej, Per, 

Eftersom Vattenfall inte ställer några miljökrav vid en försäljning av sina kolkraftverk i Tyskland måste DU som en av de ansvariga ministrarna se till att en köpare inte kan öppna nya gruvor.

Om nya gruvor öppnas innebär det att ytterligare upp till 1,2 miljarder ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären. Det är 23 gånger mer än HELA Sveriges utsläpp under 1 år - vilket gör detta beslut till det viktigaste klimatbeslut du någonsin kommer att fatta! 

Nya gruvor innebär också att 7 byar rivs, 3 000 invånare tvångsförflyttas och att 100 kvadratkilometer mark skövlas. Dessutom ökar föroreningen av grundvatten och vattendrag, liksom utsläppen av giftiga ämnen till luften.

Som en utav de ansvariga ministrarna kan du ställa krav på Vattenfall. Eftersom du förvaltar bolaget på uppdrag av mig och resten av svenska folket vill jag i första hand att du ser till att Vattenfall avbryter försäljningen och istället tar fram en avvecklingsplan för verksamheten. Om du ändå väljer att tillåta en försäljning uppmanar jag dig och regeringen att säkerställa att en ny ägare INTE kan öppna de nya gruvorna.

Jag vet att du och regeringen kan göra en verklig skillnad för klimatet och BER därför, för allas vår framtid på den här enda planeten vi har, att just du agerar för att se till att Vattenfalls kol stannar i marken.  

Med vänliga hälsningar,

Ulrika Jansson
Skuttunge, Uppsala

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 92 av 167 i denna kampanj