Open letter to Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Socialdemokraterna

Dags att uppfylla påskrivet klimatavral

2016-01-05

Till Mikael Damberg


Vattenfall har nu bjudit ut kolkraftverken till försäljning utan att ställa några miljökrav på en köpare. Det betyder att en ny ägare kan öppna nya gruvor så att kraftverken kan fortsätta att spy ut klimatgaser i årtionden.

Jag vet att du och regeringen kan göra skillnad för klimatet. Hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Som en av de ansvariga ministrarna kan du ställa krav på bolaget. Eftersom du förvaltar bolaget på uppdrag av mig och resten av svenska folket vill jag i första hand att du ser till att Vattenfall avbryter försäljningen och istället tar fram en avvecklingsplan för verksamheten. Om du ändå väljer att tillåta en försäljning uppmanar jag dig och regeringen att säkerställa att en ny ägare inte kan öppna de nya gruvorna.

Hej Mikael

Jag vill att du, som ansvarig för styrningen av Vattenfall, genast agerar för att ställa som krav vid en försäljning av Vattenfalls brunkolkraftverk i Tyskland att köparen inte kan öppna nya gruvor.

Lennart Sandstrom
Nynäshamn

Stoppa Sveriges värsta klimatbeslut någonsin

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 165 av 167 i denna kampanj